ISI POMPASI NEDR ...?
Is pompas basit olarak s enerjisini bir ortamdan dier bir ortama tayan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Bilindii üzere enerji vardan yok, yoktan var edilemez, sadece ya biçim deitirir yada bir yerden bir yere tanr.

Is pompas da adn, s enerjisini bir ortamdan dier bir ortama “pompalama” veya “tama” kabiliyetinden alr. Örnek olarak dalgç pompalar verilebilir. Dalgç pompalar nasl suyu üretmiyorlarsa, s pompalar da sy üretmeyip sadece tarlar.

Dalgç pompalarnn su pompalamas için bir su kaynana daldrlmalarna benzer olarak, s pompalar da yeryüzünde bir enerji kaynana temas etmedikleri sürece sy tayamazlar. Gerekli artlar salandnda yüksek miktarlarda enerji düük maliyetlerle kullanma sunulabilir.


Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net