Is Pompalar - Panasonic
Bi Blok
Aquarea SDC ürün gam bir kazan destei olarak , yerden stma, düük scaklk radyatör, ve hatta fanl stclara sahip yeni bir tesisata ayn kolaylkta uyarlanabilir. Bu ürünler, verimlilii artrmak ve eko sistem üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacyla güne enerjisi sistemine de balanabilir. Daha iyi s kontrolü ve yönetimi için bir oda termostat balanabilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLKLER
• 7 ile 16 Kw Arasnda, Tek ve Üç Faz Seçenekleri.
• 55 Derece ç Ünite Maksimum Çk Suyu Scakl.
• –20 °C D hava scaklna kadar stma.
• D Ünite le ç Ünite Arasnda 20m'ye Kadar Kot Fark .

ENERJ VE ÇEVRE BAKIMINDAN VERMLLK
• Bir elektrikli Rezistansl Istcya göre ( %78 daha verimli)
• 9 kW modeli için 4.74 maksimum COP.
• Çevre dostu soutma gaz R410A.

KONFOR
• Bir d hava scakl sensörüyle (opsiyonel) optimum kontrol.
• ç Ünite maksimum çk scakl suyu: 55°C.
• Dönü suyu scaklna bal olarak modülasyon.
• Kullanm scak su Boylerinin ve stmann kontrolü.

KOLAY KULLANIM
• ç ünite üzerinden kontrol.
• Kontrol paneli üzerinde kolay programlama.

KOLAY KURULUM VE BAKIM
• Su basncnn kontrolü için okunmas kolay manometre.
• Servisi kolay iç ve d ünite.
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net