Judo Speedy Longlife

Kullanm sahas
Su iletmeniz size biyolojik ve hijiyenik açdan kusursuz içme suyu salamaktadιr. Bu Alman içme suyu yönetmeliine ve DIN 2000 normuna uymaktadr.

Küçük parçacklar, büyük etki
çme suyu çounlukla size gelirken uzak mesafeler geride brakmaktadr. Bu esnada istenilmeyen parçacklar da beraberinde sürüklenebilirler. Örnein, eer boru duvarlarndaki kabuklar ve tortular sökülecek olurlarsa veya eer, kamusal ebekedeki çalmalardan dolay toprak veya kum parçacklar suyu kirletecek olurlarsa.

Delik anmas – küçümsenen tehlike
Madeni boru (Galvanizli çelik, bakr ...) hatlarndaki korunmam enstlasyonlarda/tesisatlarda yabanc parçacklar nokta anmasna veya delik anmasna sebep verebilirler. Bu esnada – ön uyarma olmakszn kahverengi rengindeki su ile – boru patlamas oluabilir.

JUDO Filtrelerinin LongLife snf parçacklar durdurur
LongLife-Filtre ailesi istenilmeyen parçacklarn sizin ev suyu tesisatnza sürüklenip girmesini önlerler. Uzman tesisatçnz sizin için doru olan filtreyi ilaveten su sayacnza monte eder – çabuk ve sorunsuz. Burada, yeni ve eski yaplar için olan filtre talimatlarn veya tavsiyelerini dikkate alarak DIN 1988 normu dorultusunda çalmaktadr

Fonksiyon prensibi
Monte döner flençten filtrelenmemi su geri ykama koruyucu filtresine akar. Kaba bir filtre (JSY-LF 1½" – 2") büyük kir parçacklarnn ince filtreye girmesini önlemektedir. Bu büyük kir parçacklar geri ykama istikameti/yönü ile temizlenemezler. Su hassas/ince filtrenin d tarafndan iç tarafna doru akar. Filtrelenmi kirler ince filtrenin elek dokumasna takl kalmaktadrlar. Yapan kir d taraftan saydam filtre çngranda görülebilmektedir. Daha sonra filtrelenmi su geri ykama koruyucu filtresini monte döner flenç üzerinden terk eder.

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net