Juko Longlife

Kullanm sahas
JUDO JUKO-LongLife
Seramik supap teknii sayesinde benzersiz


Su iletmeniz/besleyiciniz size biyolojik ve hijiyenik kusuru olmayan içme suyu salamaktadιr. Bu, Alman içme suyu yönetmeliine ve DIN 2000 normuna uymaktadr.

Küçük parçacklar, büyük etki
çme suyu çounlukla size ulancaya kadar uzak yollardan geçmektedir. Bu esnada istenilmeyen parçacklarda beraberinde sürüklenebilirler. Örnein, boru duvarlarndaki kabuk balamalar ve tortular sökülecek olurlarsa.veya eer kamusal ebekedeki çalmalarda toprak veya kum parçalar suyu kirletecek olurlarsa.

Delik anmas – küçümsenen tehlike
Madeni boru (Galvanizli çelik, bakr ...) hatlarndaki korunmam enstlasyonlarda/tesisatlarda yabanc parçacklar nokta anmasna veya delik anmasna sebep verebilirler. Bu esnada – ön uyarma olmakszn kahverengi rengindeki su ile – boru patlamas oluabilir.

JUDO Filtrelerinin LongLife snf parçacklar durdurur
LongLife-Filtre ailesi istenilmeyen parçacklarn sizin ev suyu tesisatnza sürüklenip girmesini önlerler. Uzman tesisatçnz sizin için doru olan filtreyi ilaveten su sayacnza monte eder – çabuk ve sorunsuz. Burada, yeni ve eski yaplar için olan filtre talimatlarn veya tavsiyelerini dikkate alarak DIN 1988 normu dorultusunda çalmaktadr.

Su ve para tassarufu – yldan yla
JUKO monte edilen basnç azaltc üzerinden sizin su tüketiminizi azaltmaktadr. Kii bana günlük yakl. 140 litre su ihtiyacnda, bu dört kiilik ev idaresinde ylda yakl. 200 m³ içme suyu yapmaktadr. Su basncnn 6 bar’dan 4 bar’a düürülmesi ile yakl. %15 tasarruf mümkündür. Metre küp fiyat (Atk su dahil) 4 Euro olduunda, bu yllk 120 Euro tassarruf anlamna gelmektedir.
Basnç azaltc bireysel olarak ayarlanabilir. Kamusal boru ebekesindeki basnç deiikliklerini ve maksimal basnçlar dengeler ve ev suyu sisteminde eit düzeyde basncn olmasn salar ve modern teknik aletlerinizi ve armatürlerinizi korur.

Fonksiyon prensibi
Filtrelenmemi su monte döner flençten geçerek ev suyu istasyonuna akar. Su hassas/ince filtrenin d tarafndan iç tarafna doru akar. Filtrelenmi kirler ince filtrenin elek dokumasna takl kalmaktadrlar. Yapan kir d taraftan saydam filtre çngranda görülebilmektedir. Filtrelenmi su basnç azaltcya akmaya devam eder. Ayarlanan sonradan basnç manometre üzerinde okunabilmektedir. Daha sonra filtrelenmi su ev suyu istasyonunu monte döner flenç üzerinden terk eder.

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net