Kalorifer Filtreleri
 
 
Kullanm sahas
JUDO HEIFi-TOP Kalorifer dolamlar için havalandrma sistemli geri ykama filtresi Her kalorifer dolam için koruma ve güvenlik

Eer kalorifer çalmyorsa, o zaman yabanc maddeler su ileten sisteme girmitir. Oksijen ve azot gibi gazlarn yansra çamur, kum, pas parçacklar veya conta malzemelerinin artklar aadakilerin sebepleridirler:

Ayarlanamayan termostat subaplar,
Yksek enerji sarfiyat/tketimi,
Yanl s lmleri,
Bozuk devridaim pompalar,
Kaloriferlerde grldemeler,
Souk zemin kaloriferi,
Bozuk kalorifer kazanlar.

Gazlar ve kat maddeler pompalarda ve supaplarda fonksiyon arzlar veya hasarlar oluturmaktadrlar. Bu nedenle uzmanlar kalorifer tesislerini korumak için çamur ve andrma ürünlerini sürekli filtrelemeyi tavsiye etmektedirler. JUDO HEIFi-TOP geri ykanabilir bir kalorifer filtresidir ve kimyasal maddeler kullanlmadan çamur sorunlarn çevreye duyarl bir ekilde ortadan kaldrmaktadr. Uzan vadede paradan tasarruf edersiniz!

Fonksiyon prensibi
Filtre elei olmadan ve takip edici masraflar olumadan geri ykama teknii*
* geri ykama suyu dnda

Salam ve güvenli frça teknii
Kalorifer suyu filtreden akmaktadr. Kir parçacklar frça elyafna yapmaktadrlar. Bu filtrasyonun avantaj ise: ince, özellikle tehlikeli çamur parçacklar dahil (çap <10 µm) darya filtrelenmektedirler. Geri ykama sayesinde kolayca temzilenebilmektedirler.

Otomatik havasn almak
Su içerisinde bulunan gazlar HEIFi-TOP, filtre yuvarlak frçasnn elyafndan gaz kabarkcklarn uzaklatrarak çkartmaktadr/temizlemektedir. Sistem içerisinde bulunan mikro kabarkcklar elyaflara yerlemektedirler, iç içe kaynamaktadrlar ve büyümektedirler, yükselerek kalorifer dolamnda monte edilmi havalandrma üzerinden çkmaktadrlar.


Kullanm sahas
JUDO QUICK-DOS L Kaloriferiniz için bengisu


Kalorifer korumas, su ss en fazla 90 °C kadar olan kalorifer dolamlarnda kullanmak için uygundur.
JUDO QUICK-DOS sadece basnç havas ile doldurulmutur, FCKW-içermez, WGK=1.

Kaloriferinizdeki dümanlara kar koruma
Anmaya kar
Kire tortularna kar
amurlamaya kar
Yksek enerji sarfiyatna kar
Kazan hasarlarna karKullanm sahas
JUDO QUICK-DOS RKaloriferiniz için bengisu


Kalorifer korumas, su ss en fazla 90 °C kadar olan kalorifer dolamlarnda kullanmak için uygundur.
JUDO QUICK-DOS sadece basnç havas ile doldurulmutur, FCKW-içermez, WGK=1.

Kalorifer tesisatnz temizler
Pas amurunu temizler
Yerlemi tortular temizler
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net