Sorun
Eer kalorifer çalmyorsa, o zaman su ileten sistemlerde yabanc maddeler bulunmaktadr. Oksijen ve azot gibi gazlarn yan sra çamur, kum, pas parçacklar veya conta malzemelerinin artklar aadaki sorunlar oluturmaktadrlar:

Ayarlanamayan termostat supaplar,
Fazla enerji tketimi,
Hatal s lmleri,
Bozuk devridaim pompalar,
Kaloriferlerde guruldamalar,
Souk deme kaloriferleri,
Bozuk kazanlar.

Gazlar ve kat maddeler fonksiyon arzlarna veya pompa ve supaplarda hasarlara yol açmaktadrlar. Bu nedenle uzmanlar, kalorifer tesisini korumak için çamur ve anma ürünlerini sürekli filtrelemeyi tavsiye etmektedirler.

Optimal çözüm
JUDO HEIFi-TOP geri ykanabilir bir kalorifer filtresidir ve kimyasal maddeler kullanlmadan çamur sorunlarn çevreye duyarl bir ekilde çözmektedir. Daimi bakldnda para tasarrufunuz olur!

DIN/EN 1717 normuna göre güvenli ve otomatik doldurma ve sonradan doldurma
JUDO’nun doldurma istasyonu HEIFi-Fül kalorifer tesislerini doldurmadaki geleceini güvenli klmaktadr. imdiye kadar allm olan ‚Hortum’ DIN/EN 1717 normuna göre artk müsaadeli deildir.


Konu ile ilgili ayrca enfermasyonlar     
JUDO HEIFi-TOP Geri Ykama Filtresi   JUDO HEIFi-Fül Otomatik Kalorifer-Sonradan Besleme stasyonu   JUDO HEIFi-KOM (SET)  
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net