Kireçten Koruma

Kullanm sahas

JUDO alternatif kireç koruma tesisi BiOSTAT 2000
Kireç blokajndan korur


Kullanm sahalar

Kireç evdeki yaam damarlarna zarar vermektedir. Çünkü kireç borularn iç duvarlarnda inatç bir ekilde yerlemektedir – günden güne, tabaka tabaka, kat kat.
Bu da ksa bir süre sonra, su hatlarnda ve scak su hazrlayclarnda kireç blokajna yol açabilmektedir – tkanm borular, kireçlenmi stma çubuklar ve enerji sarfiyatna yol açabilmektedir. Eer borular korunmam bir ekilde braklrsa, o zaman pahal hasarlar oluabilir.

Kireç ev ensatalasyonlarnz için gizlice yava yava yaklaan bir tehlike anlamna gelmektedir- bunun sonuçlar:
Kirelenmeler ve tkanmalar,
Kirelenmi stma ubuklarndan dolay yksek enerji masraflar,
Su hatlarnda hasarlar,
Pahal tamirler.

Kireç artklar su sert olduunda su hatlarna yerleirler ve su ileten ev idaresi aletlerinin fonksiyonlarn etkileyebilirler – BOSTAT 2000 bunlarn ömrünü uzatr.

Fonksiyon prensibi
JUDO BOSTAT 2000 deki benzeri olmayan yöntem, kireç ile mücadelede allagelmi tekniklerden farkldr. JUDO tarafndan gelitirilmi olan yeni yöntem sayesinde suyun kireç çökeltmesine olan eilimi azaltlmaktadr. BiOSTAT 2000, fazla kirece giren küçük a kristallerini serbest brakmaktadr. Bundan dolay kireç ‚askda kalmaktadr ve yerleememektedir.

Ev idaresindeki borular ve yüzeyler uzun süre kireç tortularndan korunmaktadr, ev idaresi aletlerinin ömrü uzatlmaktadr.

Kalkkristall vergrert

Büyütülmü kireç kristalleri

BiOSTAT 2000 u ekilde çalmaktadr
Aletin içerisinde okistli deerli madenler ile kaplanm titan genlemi metal (Anod) ve özel çelik frça (Katod) bulunmaktadr. Su akar akmaz, titreimli bir doru akm bu iki elektroda balanmaktadr ve böylecede elektrolitik akm bunlarn ikisinin arasndan geçmektedir. Bu da, suda çözülen kirecin elektrolitik düürülmesine etki göstermektedir: Katod sahasnda özel çelik frça etrafnda çok küçük, doal a kristalleri olumaktadr. Ayn anda syrclarn çevrilmesi ile yuvarlak frçalarda yerlemi olan kristaller tekrar püskürtülmektedir – güvenli bir mekanik yöntem. Ayn zamanda, kaba kristallerin kab dibinde yerleip ykanabilmesi esnasnda a kristalleri su akm tarafndan sürüklenmektedir. Eer suda doal dengede bulunankinden daha fazla kireç bulunuyorsa, o zaman fazla kireç bu a kristallerine girmektedir ve bir nevi ‚dostluk kurmaktadr.
Bu dostane bileim fazla kireç parçacklarnn, örnein borularda ve ev aletlerine yerleme eilimini almaktadr.

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net