Ta olumas
Sertlik vericilerin miktarlarnn artrlmas (Alkali topraklarn toplam) hat sistemlerinde, armatürlerde ve aletlerde inatç kaplamalara ve kabuk balamalarna yol açabilmektedirler.

Anma
Eer suda, her eyden önce serbest saldrgan karbonik asit bulunuyorsa, o zaman bu madeni boru hatlarna ve armatürlere tesir edebilir. Kloridi ve sülfat miktarnn fazla olmasda anmay tevik eder veya betona zarar verir.

Bulandrc maddeler
Kuvvetli yaan yalardan sonra veya yüzey sular oran bulunan kuyu sularnda sevk edilen suda çounlukla yüksek miktarda yüzen madde oran bulunmaktadr. Bu da bir taraftan, daha sonra balanm olan enstalasyonlarn aniden ilem dnda kalaca ekilde bir mekanik kir yüküne yol açabilir ve dier taraftan da mevcut olan organik kirlenmelerden dolay mikro biyolojik bir yük oluturabilir.

Yüksek Nitrat deerleri
Kuyu suyundaki yüksek nitrat deerleri uygunsuz koullar altnda nitrid asidi tuzuna veya hatta nitrozaminlere dönütürülebilirler. Nitratlarn küçük bebeklerde bir nevi ‚Mavi müptela’ya’ yol açabilecek olmasιnιn yan sra, nitrozaminler kanser oluturucu olarak geçmektedirler.

Yüksek tuz miktarlar
Tuz içeren su, sal tehlikeye sokar. Ayrca bu tür sularda iddetli bir ekilde anmay tevik eden özellikler bulunmaktadr. Sulama suyu olarak kullanldnda topraklarn tuzunun artrlmasna yol açmaktadr ve bu surelte bitkilerin ölmesine sebep vermektedir. Özellikle sahil bölgelerinde veya adalarda tuz içeren kuyu suyunun hesaplanmas gerekmektedir.

Mikroplama
Mikroplama tehlikesi, örn. hayvansal dklarn çkartld yerleim yerlerinde, ve iddetli yalarda ve yüzey suyunun yeralt suyuna karmas ile de mevcuttur. Özellikle coliform mikroplar, örnein Escherichia Coli, ar mide-barsak bozukluuna yol açabilirler.

Demir ve Mangan içerikleri
Demir ve mangan kirlenmeleri çounlukla kuyu sularnda mevcuttur. Bunlar boru hatlarnda ve enstalasyonlarda çamur olumasna ve suyun rengini deitirmesine yol açmaktadr. Bunun sonucu ise anma olabilir.

JUDO sorun çözümleri ile inandrmaktadr
Hususi su hazrlamada optimal ve ekonomik yöntemlerin seçimi ile sorunlardan kaçnlmaktadr.Elde edilen su kalitesinin temeli içme suyu yönetmelii veya müterinin su ile ilgili özel talepleridir (Örnein kullanm suyu).JUDO, su analizleri veya su deneyleri ve yerindeki koullar ile balantl olarak bilgisayar destekli tasarmlar ve ayrntl teklifler düzenlemektedir.Böylece kusursuz bir içme suyu veya kullanm suyu için teminat alm olursunuz.

Etkilenmeler ve fonksiyon arzlarnn oluma sebepleri:
Anma
Ta olumas
Boru hatlarnn, armatrlerin ve aletlerin amurlanmas
Bulanklk, rengini deitirme, koku ve tad etkilenmeler
Nitrat deerlerinin artmas, mikroplama

Sebepleri:
Serbest saldrgan karbon diyoksid (Karbonik asit)
Sert ve tuz ieren sular
Demir ve Mangan bileimleri
Mikro biyolojik kirlenmeler

Sorun
Her vatandan içme suyu kalitesindeki bir suya hakk vardr. Fakat kuyu suyu bu talepleri her zaman yerine getirememektedir. çme suyu yönetmelii mümkün teknik arzalarn yan sra salksal etkilenemeleri de dikkate almaktadr.
Kuyunun ileticisi içme suyu kalitesine uyulmasndan sorumludur/yükümlüdür.
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net