Mikrop Giderme - Hijyenik Koruma

Kullanm sahas
Model JUV 15 – 50 TW (DVGW kaytl)

JUDO UV-Mikrop giderme tesisleri berrak, demir ve mangan içermeyen sularn mikroplarn gidermek içindirler. Bu esnada 254 nm deki UV-C nnn mikrop öldürücü etkisinden faydalanlmaktadr.

Fonksiyon prensibi
Su, JUDO UV-Mikrop giderme tesislerinde yüksek güçlü düük basnçl UV-yayc ile nlama bölmesinden akar. Bu esnada bütün mikro organizmalar saniyesinde tesirsiz hale getirilmektedir.
Mikrop öldürücü etki transmisyona, yani suyun UV-n için geçirgenliine baldr.

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net