Otomatik Dozajlama
Kullanm sahas

JUDO JULiA-Dozaj pompalar

Anma ve kireç tortularna/yerlemelerine kar güvenli koruma

Musluunuzdan gelen içme suyu biyolojik ve hijyenik açdan kusursuzdur ve içme suyu yönetmeliinin yasal kaidelerine uymaktadr.
Fakat buna ramen her yl binlerce ev sahibi hayal krklna uramaktadr. Anma ve kireç tortular/yerlemeleri ev suyu enstalasyonlarnda hasarlara yol açmaktadr. Fakat, JUDO’nun JUL-Mineral çözeltisinin tam tamna dozaj edilmi en küçük ilavesi ile bile, su ta ve pas olumasndan oluan pahal hasarlar etkili bir ekilde önlenmektedir. Bunun yansra boru hatlarnda koruyucu bir tabaka oluturulmaktadr.

JUDO JULiA-Doszaj pompalar suyun stlmasnda istenilmeyen neticelerden korumaktadr
Kireç tortular/yerlemesi

Su içerisinde erimi kireç bulunmaktadr, bu da stma esnasnda scak su besleme tesislerinde su ta olarak çökmektedir.

Neticeleri
Yksek enerji tketimi ve bylece de evre kirlilii
Daha uzun stma sreleri
Tamirler
Asit ile kire gidermeden dolay temizlik masraflar

JUL-Mineral çözeltilerinin tam impulsa uygun ilavesi ile sudaki sertlik oluturucular satbilize edilmektedir, yani bunlar stma durumunda da erimi ekillerinde kalmaktadrlar ve böylece artk hasar oluturamazlar.

Anma hasarlar
Suda karbonik asit bulunmaktadr, bu da stma durumunda serbest hale geçirilmektedir. Bu anma hasarlarnn esas sebeplerinden birisidir. Bunun dnda serbest hale gelen karbonik asit, su hatlarnda homojen koruyucu tabakann olumasn önlemektedir.

Neticeleri
Su hatlarnda delik anmas
Pas yumrusu teekkl
Suyun renginin deimesi

Bunlar pahal onarm çalmalar için sebeptirler. Hatta önceden tehlike altnda olan boru hatlarnda bile ileme sayesinde baka hasarlarn olumas önlenmi olur. Su tekrar berrak ve renksiz olarak musluklardan akmaktadr.

Fonksiyon prensibi
Tam tamna dozaj edilmi, hassas sistem tarafndan kumanda edilmi alama JULiA-Dozaj pompas sizin su tüketiminize özenli tepki göstermektedir. Özellii: Madeni çözelti suya, su tüketimine oranl olarak ilaev edilmektedir. Bu da elektronik kumanda üzerinden tam tamna denetlenmektedir. En küçük miktardaki su almnda bile tam tamna ilave yaplmaktadr. Ksa olan impulslardan dolay madeni çözelti su içerisinde özellikle eit düzeyde dalmaktadr.
Monte edilmi bir fonksiyon kontrolü otomatik olarak bütün iletme aklarn denetlemektedir ve herhangi bir arza durumunda aleti kapmaktadr. Bu yirmi dört saat boyunca düünülebilen en güvenli korumadr.
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net