Judo Profimat Plus
Kullanm sahas
JUDO PROFiMAT-PLUS-Otomatik geri ykama koruyucu filtre ¾" – 2"
Her yl binlerce korunmam su hatlar zarar görmektedir. Bunun sebebi ise, ev suyu balants üzerinden engelsiz bir ekilde özel boru ebekelerine giren yabanc parçacklardr.
Bilginler bu tehlikenin temelini aratrmlardr: Suda, koruyucu bir filtre olmadnda tehlikeli elektrokimyasal elemanlar olumaktadr. Bunlarda anmaya ve pas yumrularna ve delik anmasndan en nihayet boru patlamasna kadar sebep vermektedirler.

Yönetmelik
Alman normuna (DIN 1988) göre madeni hatlarda ve gelecekte plastik borularda da koruyucu filtrelerin taklmas kaidesi getirilmitir. Bu anlaml tedarik edilmesi gerekenin eksiklii zahmetli ve pahal sonuçlar yaratabilir.

Fonksiyon prensibi
Monte döner flenç üzerinden filtrelenmemi su filtreye akar. Kaba bir filtre büyük kir parçacklarnn hassas/ince filtreye kadar ulamasn önlemektedir. Su, ince filtreden dardan içeriye doru akmaktadr.
Filtrelenmi kir, ince filtrenin filtre malzemesinde taklp kalmaktadr. Yapan kir d taraftan saydam bir filtre çngrandan görünebilmektedir. Daha sonra filtrelenmi su filtreyi tekrar monte döner flenç üzerinden terk eder.

Filtrelenmi kirleri ince filtrenin filtre malzemesinden çkartabilmek için, filtrenin belirtilen periyod içerisinde geri ykanmas (=temizlenmesi) gerekmektedir.


Otomatik temizleme nokta-rotatif-yöntemine göre yaplmaktadr:
Otomatik olarak saat ibresinin dönü istikametinin tersine çevrilmesi ile emme hortumu helezon eklindeki hareket ile ince filtrenin elek dokumas etrafnda dönmeye balar. Bunlar her dönme hareketi ile, bütün elek dokumas bir defa tamamen emilinceye kadar yukarya doru çkmaktadrlar. Eer çark otomatik olarak dayanaa kadar çevrilmise, o zaman buna ulalmtr. Ayn zamanda filtrenin alt tarafndaki ykama supap açlmaktadr ve böylece geri ykama suyu darya çkmaktadr. Bu süre esnasnda temizlenmi olan su iç taraftan d tarafa doru elek malzemesinden geçerek emme hortumuna akar ve beraberinde yapm olan parçacklar söker. Üst dayanak noktasna ulaldktan sonra çarkn saat ibresinin dönü istikametinde otomatik olarak çevrilmesi ile ykama supap tekrar kapanmaktadr ve ince filtrenin elek dokumas bir ikinic defa emme hortumu ile emilmektedir. Bu ilem alt dayanaa kadar yaplmak zorundadr. Bu ilem esnasnda emme hortumu sadece ince filtrenin elek dokumasn deil, hatta d tarafndaki lastik az ile saydam filtre çngranda temizlemektedir.
Sudaki kum, pas ve partiküller, su tesisatnza, armatürlere zarar vermekte ve pahal tamirlere sebep olmaktadrlar. Judo Tortu Filtreleri ile bu problemlerin önüne geçebilirsiniz.

Ev, otel, lokanta, hastane, endüstri bata olmak üzere her yerde kullanlabilir.

Avantajlar :
- Kartu deiimi gerektirmez
- Gümü kapl paslanmaz çelik filtre
- Ters ykama süresince su kesintisi meydana gelmez
- Ters ykama için kar basnç gerektirmez
- Gümü kapl filtre yüzeyi sayesinde bakteri oluumu engellenir
- stee bal olarak manuel veya otomatik ters ykama
- effaf filtre gövdesi sayesinde kirlilik derecesi görülebilir

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net