Pas, Kahverengi Su Halinde Yaplmas Gerekenler
Sorun
Su iletmesi, hijiyenik açιdan kusursuz bir içme suyu salamaktadιr. Fakat su iletmesinden gelirken yolda kaplamalar çözülmektedir ve bunlarda su hattna girmektedirler. Ayn ekilde kamusal boru ebekesindeki çalmalardan dolay içme suyunun kirlenmesinden kaçnlamaz. Bunun neticelerini de siz zaten biliyorsunuz, su kahverengileiyor, kapatma ve ayar organlarnda hasarlar, musluklar damlatyor …

Fakat bu tür kirlenmelerin boru yüzeyinde yerlemesi ve elektrokimyasal elemanlar oluturmas daha da kötüdür, bu da en nihayet delik anmasna ve boru patlamasna yol açabilmektedir. Hasar çok çabuk ve çounlukla da bir kaç ay veya yl sonra olutuundan özellikle anma türü bu nedenle çok tehlikelidir. Her eyden önce yeni madeni parlak hatlar delik anmasna kar çok hassasdrlar.

Optimal çözüm...
...profilaktik mikrop korumal geri ykanabilir bir filtredir. Her ihtiyaca göre manuel/elle, otomatik veya basnç azaltmas ile alnabilmektedir. Bu filtreler, ev suyu enstalasyonlarnda teknik arzalara yol açabilecek olan içme suyundaki çözülmemi maddeleri çekmektedirler.
Madeni hatlardaki filtreler Almanya’da DIN normuna göre kouldur ve su sayacndan hemen sonra içme suyu tesisine (Ev suyu enstalasyonu) yerletirilmektedir. Bir koruma filtresinin seçiminde en önemli kriteryum DIN-DVGW denetleme iaretidir.

Eer suyunuzda hrçn karbonik asidi mevcutsa veya su zaten kahvrengileiyorsa (Memnuniyetle su kalitenizi belirleyebiliriz), o zaman bir JUDO dozaj pompasnn yerletirilmesi gerekmektedir. Dozajlama sayesinde boru hatlarnda bir nevi koruma tabakasnn yaratlmas mümkündür ve böylece de boru ebekesinin etkili bir ekilde anmaya kar korunmas mümkündür. Daha önceden anm olan su hatt borularnda da bu koruma tabakasnn oluturulmas mümkündür.

Konu ile ilgili ayrca enfermasyonlar       
Judo Mikrop Koruma Snf   JUDO JULiA-Dozaj Pompalar      
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net