Sertliin giderilmesi – Nitratn Giderilememesi

Kullanm sahas
JUDO BioQuell-Soft
Her gün mükemmel yumuak su

Sert su-kalsiyum esas suçlu olandr. Sert su yaam kalitesini ve su kullanmndaki konforu etkilemektedir. Daha da fazlas: Ev idaresindeki aletlerin ve su borularnn ömürleri sert su sayesinde oldukça ksalmaktadr.
JUDO BioQuell’deki JUDO iyon deiimi yöntemi sevilen yumuak etkiyi getirmektedir ve sert suyu yumuak mükemmel suya dönütürmektedir.
JUDO’nun BioQuell’i bütün ev ensatalsyonlarn/tesisatlarn sert suyun sebep verebilecei tehlikeli ve mügül durumlara kar etkili ve daimi olarak korumaktadr.

Bir defa monte edildikten sonra JUDO BioQuell ailede herkesin bir daha vazgeçmek istemeyecei avantajlar sunmaktadr:

amar sabunu daha az kullanrsnz ve amarlar temiz ve yumuack olurlar
Sabun ve vcut bakm malzemeleri BioQuell-Mkemmel suyun rahat etkisini cildinizde bile hissedersiniz
evre asit ieren boru temizleyicilerine gerek kalmaz
Salk Lejyoneloz hastalklarna kar koruma bunun iin suyun sertliinin giderilmesi ilk admdr. Kiresiz boru yzeylerinde Legionella pneumophila mikrobunun hi ans yoktur.
Masraflar Scak su hazrlaycnz ekonomik almaktadr daha dk enerji masraflarndan dolay ok para tasarrufu yaparsnz.
En son olmayacak Deerli ev idaresi aletleriniz daha uzun dayanrlar, daha iyi ve gvenli alrlar - bu da pahal sprizlerden korur.

Fonksiyon prensibi
yon deiimi ynteminde" sertlik oluturan kalsiyum ve magnezyum iyonlar sodyum iyonu tarafndan deitirilmektedir.
Bu ilemin uygulanabilmesi için, su, gözenekli suni reçine malzemesi içerisinden akmaktadr. Sodyum iyonlar ile donatlm reçine kalsiyum ve magnezyum iyonlarn çekmektedir ve bunlar sodyum iyonu ile deitirmektedir. Bu deitirme prosedesi özel bir tuz ile desteklenmektedir. Kalsiyum ve magnezyumun çkartlm olduu suni reçineyi yenileme fonksiyonu bulunmaktadr.
Kireç ayr bir boru üzerinden ykama suyu ile birlikte darya iletilirken sodyum iyonlar suni reçineye yerlemektedirler

Sonuç
Yirmi dört saat boyunca sürekli ayarlanm, yumuak su. BioQuell su sertliini istenilen sertlik bölümü 2 ye azaltmaktadr/düürmektedir, ekonomik ve çevreye duyarl çalmaktadr.

Tasarruflu ve çevreya kar duyarl
Yenileme tuzunun tüketimi allagelmi, DVGW tarafndan denetlenmemi tesislere nazaran %80 daha azdr. Yenileme tuzu sadece iyon-deitirme reçinesini yenilemek için kullanlmaktadr.

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net