Suyumuz
Su, dünyadaki tüm canllarιn temel yaam kaynaιdιr. Fakat özellikle snrl olan içme suyuna büyük önem veriyoruz. Su besleyicileri bizlere, kimyasal, biyolojik ve hijiyenik kusuru olmayan ve Alman içme suyu yönetmeliine ve DIN 2000 (Normlar için Alman Enstitüsü) normuna uyan içme suyu teslim etmektedirler. çme suyu kalitesi, tüketici için yüksek ölçüdeki güvenliin temin edilebilmesi için sürekli ve youn bir ekilde denetlenmektedir.

Neden bir içme suyu ilemesine ihtiyacmz var?
Yine de suyun her kalitesine göre ev idaresinde su ta olumas ve anma/pas ile sorunlar olumaktadr.
Sudan beklenen teknik telapler ve konfor ihtiyacmz da her zamana su kalitesi ile bir seviyeye getirilememektedir.
Ev idaresindeki günlük su ihtiyac yaklaιk 140 litredir. Sadece 3 litresi yemek piirmek ve içmek için kullanlmaktadr. Geriye kalan ksm ise vücut bakm, bulaklarn, çamarlarn temizlii vs. için kullanlmaktadr ve bunun için de sk sk stlmaktadr. çme suyu asιl olarak bu görevler için hazrlanmamtr. Fakat evlerde, tasarlanmι bir ekilde, içme suyu bu taleplere uygun hale getirilebilir.

Suda genel olarak bilinmekte olan baz maddeler ;
 • amur, kum, pas gibi tortular
 • Klor, Hipoklorit ( Çamar Suyu) gibi kimyasallar
 • Demir, Kurun gibi ar metaller
 • Nitrit, Nitrat, Asbest gibi zararl maddeler
 • Kalsiyum, Magnezyum gibi mineraller
 • Zararl bakteriler ve mikroplar

 • Bir baka deyimle suda bilmediimiz daha bir çok yararl ve zararl olmak üzere 700 civarnda organik ve inorganik maddelerin bulunduu tespit edilmitir.

  Suyun Dolam

  Güne nlar sayesinde dünya denizlerindeki, nehirlerdeki, göllerdeki ve bitki topluluklarndaki su buharlamaktadr. Atmosfere çkmaktadr ve bulutlar oluturmaktadr ve yamur, dolu veya kar eklinde tekrar dünyaya geri dümektedir.

  Zaten atmosferde dahi, örnein toz gibi kirlerle de karmaktadr. Asit içeren endüstri gazlar, fakat ilk etapta havadaki oksijen ve karbon dioksit gibi gazlar yamura asitli bir özellik vermektedirler.

  Ya ilk önce üst toprak tabakasndan geçmektedir, nebati toprak maddelerini, çürüme ürünlerini ve karbon dioksitleri almaktadr. Topran her defasndaki yapsna göre daha sonra deiik mineraller çözülmekte ve alnmaktadr, örnein Kalsiyum, Magnezyum (Kireç), Nitrat, Demir, Mangan v.s.

  Bu yer alt suyu kuyular üzerinden su fabrikalar tarafndan derinliklerden çkartlmaktadr. Bunun dnda kaynak suyu olarak meydana çkmaktadr. çme suyunun kazanld yere göre, deiik etki faktörleri belirli olmaktadr.

  Böylece suyun dolam tamamlanmaktadr.
  Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
  Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net