Yakt Fiyatlar Karlatrma Tablosu (KDV Hariç)
lgili irket Yakt Alt Is Deeri 06-11-2011 Tarihinde Birim Fiyat Ort. letme Verim Deeri% 14/06/2011 Tarihindeki Fiyatlarla
1.000 kcal/TL
Istma Maliyeti

Is Pompas Sezon Ortalama Verimini 4,00 Alrsak
0,21659*1000/(860*99) 0,063 TL ISI POMPASI LE 1000 TL'YE ISINIR
Is Pompas 860

0,216590

TL/kWH 400
Doal Gaz (Konut) 8250 0,633034 TL/m3 90 0,629428*1000/(8.250*90) 0,085 TL DOAL GAZ LE 1354 TL'YE ISINIR
LNG 12996 0,88500 TL/KG 90 0,885*1000/(12,998*90) 0,076 TL LNG LE 1202 TL'YE ISINIR
Linyit (thal) 6000 0,576271 TL/KG 65 0,525423*1000/(6.000*65) 0,148 TL THAL KÖMÜR LE 2347 TL'YE ISINIR
Fuel Oil 4 (K. Yakt) 9700 2,010000 TL/Litre 80 1,94*1000/(9.700*80) 0,259 TL FUEL OL LE 4114 TL'YE ISINIR
Elektrik 860 0,216590 TL/KW/h 99 0,21659*1000/(860*99) 0,254 TL ELEKTRK LE 4040 TL'YE ISINIR
LPG - Propan 11000 4,285714 TL/m3 90 3,982143*1000/(11.000*90) 0,433 TL LPG LE 6876 TL'YE ISINIR
Motorin 10200 3,482759 TL/Litre 84 3,559524*1000/(10.200*84) 0,406 TL MOTORN LE 6456 TL'YE ISINIR
Tüp Gaz 11000 6,026365 TL/KG 88 4,131355*1000/(11.000*88) 0,623 TL TÜP LPG LE 9888 TL'YE ISINIR

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net