Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerji Nedir ?
Günümüzden yüzlerce yl önce kefedilen, bugün ise dünya da hzla ve bilinçsizce tüketilmekte olan fosil yaktlar (Kömür, benzin, doalgaz vb.) bizi ve gelecek nesilleri tehdit etmeye balad.
Fosil yaktlarn kullanm srasnda aça çkan karbondioksit direkt olarak iklim deiikliklerine yol açmaktadr. Tabii bu da çamzn en büyük sorunu olan ‘Küresel snma’y da beraberinde getirmektedir.
Yenilenebilir enerji, doann süreklilik halindeki olaylar sayesinde; insanlar da dahil doa da yaayan hiçbir canl tarafndan yok edilmesi mümkün olmayan bir enerji çeididir.
70’li yllarda alternatif enerji kaynaklar arama çalmalarna yönelen ülkeler gelitirdikleri teknolojiler sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarndan (Güne ve rüzgar enerjisi) yararlanmaya balad. Tabii bu ülkeleri Ar-Ge çalmalar sonucu yenilenebilir enerji kaynaklarna götüren etken petrolün hzla artan fiyat ve enerjide da baml olmaktan kurtulma istei oldu.

Is Pompas Nedir ?
Is pompas en basit tanm ile elektrik enerjisinden faydalanarak sy bulunduu yerden baka bir yere tama ilemini gerçekletiren sistemdir.
Her ne kadar yeni bir isim olarak karmza çksa da bugün evlerimizdeki buzdolab, klima, nem giderici ve dondurucular ayn sistemin ürünüdür.

Fotovoltaik (Photovoltaic) Nedir ?
Bir düzenek üzerine yerletirilen ve düzenein üzerinde bulunan hücreler sayesinde güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemin addr. Fotovoltaik sistemler genel olarak iki farkl tür kollektör olarak üretilir. nce film kolektörler, her türlü ortamda, hatta cephe kaplamas olarak ve her açyla kullanlabilirken, hücre kolektörler ile de daha yüksek çk gücü elde edilebilir.


YAKITLARIN KARILATIRMALI FYAT TABOLSU ÇN TIKLAYINIZ >>Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net