Sorun
Modern ev idaresinde içme suyunun çounluu vücut bakm, banyo ve du suyu, bulak ve çamar makineleri, su ve çeitli temizlik ileri için kullanlmaktadr.
çme suyu, uyguluma durumlarnn büyük bir ksm için stlmaktadr. Sert suyun stlmasnda ve/veya girdaplanmasnda kireç ta olumaktadr.

zellikle aadakiler iin tehlikelidir:
ofben, kaynar su hazrlayclar v.s.,
amar ve bulak makineleri,
Kahve makineleri, szgeli du balklar, supaplar,
Btn scak su ileten hatlar,
Btn boru bklmleri ve daralma yerleri.

Bu kireç tabakalar önemli bir dercede s geçiini etkilemektedirler ve elektrikli stma elemanlarnda s birikimine yol açmaktadrlar. Bu esnada stma elemannn, tamamen bozulmasna kadar, ss gittikçe fazlalamaktadr. Scak su hazrlaycsnn s deitiricisindeki 1 mm kireç kalnts bile yakl. %12 daha fazla enerji sarfiyatna yol açmaktadr.

Optimal çözümler
2 + 3 (8 – 21 °dH) sertlik sahasnda
Bir dozaj pompasnda sudaki sertlik oluturucular yaklaιk 15°dKH kadar stabilize edilmektedir, yani bunlar stma durumunda da çözeltide kalmaktadrlar ve boruya yapmamaktadrlar.

3 + 4 (14 - >21°dH) sertlik sahasnda
Daha sert sularda bir yumuatma tesisinin (Sertliin giderilmesi) monte edilmesi tavsiye olunur. Bu tesis su sertliini 8 °dH olan mükemmel deere ayarlamaktadr, yani su hissedilir bir derecede yumuak olur ve salkl içme suyunun bütün isteklerini, ekonomikliliin ve bir modern ev idaresinin konforunu yerine getirir.

Alternatif su ilemesi
Bu alternatif kireç koruma aletinde (BiOSTAT 2000) suyun bileimi etkilenmemektedir. Bütün içerik maddeleri suda kalmaktadr.
leme esnasnda kristal çekirdekleri olumaktadr, bunun da fazla olan kireç parçacklar doal olarak içine girmektedir. Daha sonra artk biru iç duvarna yerleememektedirler.

Konu ile ilgili ayrca enfermasyonlar       
JudoYumuatma Tesisleri   JUDO JULiA-Dozaj Pompalar      
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net